Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng (Điều 68 đến Điều 73)

Vấn đề đảm bảo tính riêng tư của Khách hàng là rất quan trọng và luôn được Ngọc Thu Pharma (website: nhathuocngocthu.com) ưu tiên đặt lên hàng đầu. Vì thế, Ngọc Thu Pharma cam kết sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách vào những trường hợp riêng bên dưới đây:

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Để sử dụng các dịch vụ của Ngọc Thu Pharma, quý khách hàng cần cung cấp một số thông tin cần thiết như họ tên, số điện thoại, địa chỉ, email và một vài thông tin khác. Toàn bộ thông tin này được chúng tôi sử dụng nhằm xác minh thanh toán và có thể giao hàng chính xác đến tay người nhận. Bạn có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhất định, nhưng trong trường hợp này, bạn có thể sẽ không được hưởng một số tiện ích khác mà chúng tôi cung cấp (như email của bạn được chúng tôi gởi các thông tin khuyến mãi, ưu đãi).

Ngọc Thu Pharma sẽ lưu trữ thông tin nào bạn nhập vào và gửi trên website nhathuocngocthu.com. Những thông tin này sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích phản hồi yêu cầu của khách hàng, gợi ý cho khách hàng những sản phẩm phù hợp khi mua sắm tại Ngọc Thu Pharma, nâng cao chất lượng hàng hóa dịch vụ và có thể liên lạc được với bạn khi cần.

Ngoài ra, toàn bộ thông tin giao dịch gồm có lịch sử mua hàng, giá trị đơn hàng, phương thức vận chuyển và thanh toán cũng sẽ được Ngọc Thu Pharma lưu trữ thông tin nhằm giải quyết những vấn đề phát sinh khi cần thiết. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Người Tiêu Dùng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

b) Phạm vi sử dụng thông tin:    

  • Cung cấp các dịch vụ đến Người Tiêu Dùng;
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người Tiêu Dùng và Thuốc tây Ngọc Thu.
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Người Tiêu Dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người Tiêu Dùng, các hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam.
  • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Người Tiêu Dùng;
  • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Người Tiêu Dùng tại Thuốc tây Ngọc Thu.
  • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

c) Thời gian lưu trữ thông tin:

Thời gian lưu trữ thông tin của khách hàng là không có thời hạn, ngoại trừ trường hợp Người Tiêu Dùng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị Website.

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

Người Tiêu Dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

• Ban quản trị.
• Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website: www.nhathuocngocthu.com
• Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động.
• Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán.
• Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người Tiêu Dùng.
• Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

Ngọc Thu Pharma

Địa chỉ: 760 QL 91, khóm Vĩnh Hưng, Thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú, An Giang

Hotline: 0917.38.38.68

Email: dstranlong@gmail.com

Website: www.nhathuocngocthu.com

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

Người Tiêu Dùng có quyền yêu cầu kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.

Người Tiêu Dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị.

Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người Tiêu Dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người Tiêu Dùng:
i) Qua email: dstranlong@gmail.com
ii) Qua điện thoại: 0917.38.38.68

Lưu ý:
=> Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.
=> Chính sách này phải được hiển thị rõ ràng cho người tiêu dùng trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin.